Kredyt Studencki
preferencyjny kredyt studencki

konto bankowe banki.homa.pl  
strona główna   kontakt   spis treści  
   
bank internetowy
 
bank internetowy
 
banki internetowe
konto osobiste   konto firmowe   karta kredytowa   kredyt mieszkaniowy   kredyt gotówkowy   kredyt samochodowy   indywidualne konto emerytalne   kredyt dla firm
 

Jeżeli chcesz otrzymać kredyt studencki ...

... musisz być studentem dziennym, zaocznym lub wieczorowym uczelni państwowej lub niepublicznej. Poza tym musisz:

  • rozpocząć studia przed 25 rokiem życia
  • mieścić się w granicach limitu dochodu na jednego członka rodziny
  • posiadać zabezpieczenie kredytu

Maksymalny dochód na jednego członka rodziny, przy którym można otrzymać kredyt studencki nigdy nie jest określany z góry: najpierw banki przyjmują wnioski o kredyt, a dopiero potem - w zależności od zamożności rodzin, z których wywyodzą się wnioskujący o kredyt - ustalany jest maksymalny dochód. Zawsze jednak obowiązuje zasada, iż w pierwszej kolejności kredyty przyznawane są osobom z najmniej zamożnych rodzin.

Wniosek o kredyt studencki ...

... możesz złożyć w jednym z banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jako jedyny bezpośrednio może korzystać ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Aktualny wykaz banków udzielających kredytów studenckich znajdziesz pod adresem www.bgk.pl (zakładka: Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich). Możesz złożyć tylko jeden wniosek o kredyt studencki. Wnioski można składać do 15 listopada.

Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący i to on uruchamia wypłatę kredytu. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych po podpisaniu umowy kredytu. Umowy podpisywane są późną jesienią, niemniej raty wypłacane są wstecz za okres od 1 października.

Kredyt studencki udzielany jest na okres ...

... nie dłuższy niż 6 lat (doktoranci posiadają możliwość przedłużenia o 4 lata)

Zabezpieczeniem kredytu ...

... jest ewentualna zgoda spłaty zobowiązań kredytobiorcy przez poręczycieli. Poręczycielami mogą być osoby o odpowiednio wysokich zarobkach, które muszą w banku przedstawić zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy. Jeżeli pośród rodziny i znajomych nie masz nikogo o stałych i wystarczających wysokich dochodach, możesz ubiegać się o poręczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank ten udziela poręczeń do wysokości 70% kredytu, a w przypadku sierot - 100%.

Warunkiem kontynuowania wypłat ...

... rat kredytu w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi zaświadczenia potwierdzającego, że ciągle jesteś studentem. Terminy składania zaświadczeń to 15 marca i 15 października. Brak przedstawienia w terminie owego zaświadczenia skutkuje zaprzestaniem wypłacania rat kredytu.

Spłata kredytu studenckiego ...

... rozpoczyna się w rok po zakończeniu studiów. Liczba rat spłaty kredytu to dwukrotność liczby wypłaconych rat. W uproszczeniu przyjąć można, iż pobierając kredyt studencki w latach 2005-2010 będziesz go spłacać w latach 2011-2021.
 
Odsetki od kredytu naliczane są dopiero od chwili jego spłaty, a ich wysokość wynosi połowę stopy redyskontowej NBP.
 
Uwaga! 5% studentów kończących uczelnię z najwyższymi wynikami, może ubiegać się o umorzenie aż 20 % kredytu.
 
O obniżenie wysokości rat lub wydłużenie okresu spłaty mogą ubiegać się osoby, które dotknie ciężka choroba lub które nie będą mogły (z przyczyn obiektywnych) podjąć pracy.

Pod koniec zeszłego wieku ...

... w roku akademickim 1998/1999 po raz pierwszy przyznano w Polsce kredyty studenckie. Historia pokazuje, że studentów pobierających ów kredyt można podzielić na trzy grupy:
- tych, którzy poprzez kredyt finansują sobie naukę (niezamożni, ambitni)
- tych, których stać na naukę, a poprzez kredyt podnoszą sobie jakość egzystencji (co najmniej średnio zamożni, hedoniści)
- tych, których stać na naukę, a środki pozyskane z kredytu inwestują np. na giełdzie (co najmniej średnio zamożni, roztropni i przedsiębiorczy)

Kredyt studencki nie jest (jak np. kredyt hipoteczny) kredytem celowym i bank nie rozlicza studenta z tego, na co wydał pozyskane z kredytu środki.

Jeżeli jesteś lub zamierzasz być studentem, bez względu na to, czy będziesz korzystać z kredytu, powinieneś się przyjrzeć ofercie kont studenckich.

konta osobiste | konta firmowe | karty kredytowe | kredyty mieszkaniowe | kredyty gotówkowe | kredyty samochodowe | IKE | kredyty dla firm
Bank BPH | Citibank Handlowy | DomBank | Bank Millennium | Fortis Bank | General Finance | GE Money | Inteligo PKO BP | mBank | MultiBank | PDK | PTF Bank | Raiffeisen Bank
© 2005-2006 Mateusz Homa