Kredyt samochodowy
kredyty samochodowe

konto bankowe banki.homa.pl  
strona główna   kontakt   spis treści  
   
bank internetowy
 
bank internetowy
 
banki internetowe
konto osobiste   konto firmowe   karta kredytowa   kredyt mieszkaniowy   kredyt gotówkowy   kredyt samochodowy   indywidualne konto emerytalne   kredyt dla firm
 

Czym jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy to operacja polegająca na pozostawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na na zakup nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych oraz nowych przyczep campingowych i nowych motocykli w jednostkach handlowych prowadzących działalność gospodarczą w formach prawem przewidzianych.

Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Składając wniosek o kredyt, kredytobiorca nie zawsze zobowiązany jest udokumentować posiadany wkład własny. Kredyty samochodowe przyznawane bywają do 100% ceny zakupu samochodu, najczęśniej na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Należności wynikające z umowy kredytowej powinny być zabezpieczone w jednej lub kilku niżej wymienionych formach, takich jak:

 • zastaw bankowy na zakupionym samochodzie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej AC
 • poręczenie według prawa cywilnego
 • poręczenie według prawa wekslowego
 • cesja praw z lokat terminowych i rachunków terminowych lub bieżących
 • przewłaszczenie
 • zastaw rejestrowy lub zastaw na prawach
 • inne przewidziane prawem

Kredyty samochodowe przyznawane są nie tylko w złotych polskich, ale również w walutach obcych: najczęściej w dolarach amerykańskich, euro oraz frankach szwajcarskich.

Bank jest stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy. Bank określa warunki kredytu oraz jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania.

Wybierając kredyt samochodowy weź pod uwagę:

 • oprocentowanie kredytu
 • okres rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu
 • możliwość prolongowania poszczególnych rat kredytu
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • walutę w jakiej można zaciągnąć kredyt

kredyty samochodowe - oferta online:

Bank Millennium poradnik kredytowy
konta osobiste | konta firmowe | karty kredytowe | kredyty mieszkaniowe | kredyty gotówkowe | kredyty samochodowe | IKE | kredyty dla firm
Bank BPH | Citibank Handlowy | DomBank | Bank Millennium | Fortis Bank | General Finance | GE Money | Inteligo PKO BP | mBank | MultiBank | PDK | PTF Bank | Raiffeisen Bank
© 2005-2006 Banki.Homa.Pl