Kredyt mieszkaniowy
kredyty na nieruchomości

konto bankowe banki.homa.pl  
strona główna   kontakt   spis treści  
   
bank internetowy
 
bank internetowy
 
banki internetowe
konto osobiste   konto firmowe   karta kredytowa   kredyt mieszkaniowy   kredyt gotówkowy   kredyt samochodowy   indywidualne konto emerytalne   kredyt dla firm
 

Czym jest kredyt mieszkaniowy / hipoteczny?

Kredyt na nieruchomości to operacja polegająca na pozostawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na nieruchomości (np. zakup nowego mieszkania, wykup mieszkania zakładowego, zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym).

Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Składając wniosek o kredyt, kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować posiadany wkład własny (najczęściej min. 20% wartości zakupu).

Kredyty na nieruchomości przyznawane są nie tylko w złotych polskich, ale również w walutach obcych: najczęściej w dolarach amerykańskich, euro oraz frankach szwajcarskich.

Kredyt wraz z należnymi bankowi odsetkami może być zabezpieczony w jednej z niżej wymienionych form, takich jak:

 • ustanowienie hipoteki
 • cesja praw z lokat terminowych i rachunków terminowych lub bieżących
 • poręczenie według prawa wekslowego lub cywilnego,
 • przewłaszczenie
 • zastaw rejestrowy
 • zastaw na prawach
 • inne przewidziane prawem

Bank jest stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy. Bank określa warunki kredytu oraz jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada.

Wybierając kredyt na nieruchomości weź pod uwagę:

 • oprocentowanie kredytu
 • wysokość minimalnego wkładu
 • maksymalny okres kredytowania
 • okres rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu
 • możliwość prolongowania poszczególnych rat kredytu
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • możliwość zmiany waluty, w jakiej zaciągnięty jest kredyt

kredyty mieszkaniowe i hipoteczne - oferta online:

Bank Millennium poradnik kredytowy
konta osobiste | konta firmowe | karty kredytowe | kredyty mieszkaniowe | kredyty gotówkowe | kredyty samochodowe | IKE | kredyty dla firm
Bank BPH | Citibank Handlowy | DomBank | Bank Millennium | Fortis Bank | General Finance | GE Money | Inteligo PKO BP | mBank | MultiBank | PDK | PTF Bank | Raiffeisen Bank
© 2005-2006 Banki.Homa.Pl