Kredyt gotówkowy
kredyty gotówkowe

konto bankowe banki.homa.pl  
strona główna   kontakt   spis treści  
   
bank internetowy
 
bank internetowy
 
banki internetowe
konto osobiste   konto firmowe   karta kredytowa   kredyt mieszkaniowy   kredyt gotówkowy   kredyt samochodowy   indywidualne konto emerytalne   kredyt dla firm
 

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to operacja polegająca na pozostawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych. Bank przekazuje środki w postaci wypłaty gotówki bądź przekazując je na rachunek wskazany przez kredytobiorcę.

Kredyt gotówkowy nie posiada określonego przeznaczenia.

Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Składając wniosek o kredyt, kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować swoją zdolność kredytową.

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada.

Kredyt wraz z należnymi Bankowi odsetkami może być zabezpieczony w jednej lub kilku niżej wymienionych formach, takich jak:

 • poręczenie według prawa cywilnego
 • poręczenie według prawa wekslowego
 • cesja praw z lokat terminowych i rachunków terminowych lub bieżących
 • przewłaszczenie
 • zastaw rejestrowy
 • zastaw na prawach
 • inne przewidziane prawem

Wybierając kredyt gotówkowy weź pod uwagę:

 • oprocentowanie kredytu
 • okres rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu
 • możliwość prolongowania poszczególnych rat kredytu
 • możliwość karencji w spłacie kredytu

kredyty gotówkowe - oferta online:

Bank Millennium poradnik kredytowy
konta osobiste | konta firmowe | karty kredytowe | kredyty mieszkaniowe | kredyty gotówkowe | kredyty samochodowe | IKE | kredyty dla firm
Bank BPH | Citibank Handlowy | DomBank | Bank Millennium | Fortis Bank | General Finance | GE Money | Inteligo PKO BP | mBank | MultiBank | PDK | PTF Bank | Raiffeisen Bank
© 2005-2006 Banki.Homa.Pl